Predseda oddielu STU na návšteve Ukrajiny

  • Napísal: Andrej Sárközi
Predseda atletického oddielu TJ Slávia STU Bratislava Zdeněk Národa popri pracovných povinnostiach na Ukrajine navštívil i sídlo Atletickej federácie Ukrajiny (AFU) v Kyjeve. 
Zdvorilostná návšteva súvisela taktiež s poďakovaním sa za vybavenie súhlasu na hosťovanie troch ukajinských pretekárov za bratislavský klub v slovenskej atletickej lige. 
Generálnemu sekretárovi AFU Michajlovi Medveďovi tlmočil pozdrav od generálneho sekretára SAZ Vladimíra Gubrického a zároveň mu predseda bratislavského atletického oddielu odovzdal jedno z ocenení pre pretekárov Ukrajiny, ktorí sa zúčastnili na ME vo vrhoch v marci 2019 v Šamoríne.

Zdeněk Národa (AS)